İstanbul Tabip Odası - Klinik Gelişim Dergisi
Cilt 9 / No: 2 / Şubat 1996
**
BİYOMEDİKAL DERGİLERE GÖNDERİLECEK METİNLERDE ARANAN ORTAK KOŞULLAR

STERTOZOSİN (STZ)-DİABETİK SIÇANLARIN ÇEŞİTLİ DOKU VE SERUM SİALİDAZ AKTİVİLERİ
Selma Süer, Hüseyin Sönmez, Zeynep Güngör, Emine Kökoğlu, Tuncay Altuğ, Turgay İsbir

İNSÜLİNE BAĞIMLI DİABETES MELLİTUS’TA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI DEĞİŞİKLİKLERİNİN TC-99M-HMPAO BEYİN SPECT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Necdet Ünüvar, Erhan Varoğlu, Recep Akdağ, Fatih Akçay, Behzat Özkan, Güngör Taştekin, Yasemin Akın, Ali Şahin

YÜKSEK KOLESTEROLLÜ DİYET İLE ATEROSKLEROZ OLUŞTURULAN TAVŞAN AORTASINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKER: E VİTAMİNİ’NİN ETKİSİ
Önder Şirikçi, Tangül Şan, Nesrin Özer

GENEL ANESTEZİ ALTINDA VEN KANI, KAN GAZLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNÜNDEN ARTER KANINA SEÇENEK OLABİLİR Mİ?
Tuğhan Utku, Pervin Bozkurt, Güner Kaya

TALAMİK İNFARKTLAR: KLİNİK VE BT BULGULARI
Sibel Özkaynak, Can Özkaynak, Berrin Aktekin

PALPABL MEME KİTLELERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN TANISAL DEĞERLERİ
Ayhan Çevik, Yıldırım Gülhan, M. Kemal Kasar, Tayfun Yücel, Sibel Şensu, Mustafa Gülmen

KOMPRESÖR KULLANAN İŞÇİLERDE VİBRASYONUN EL ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Halim İşsever, Ferda Dokuztuğ, H. Hilmi Sabuncu, Bülent Zülfikar

ARAŞTIRMA SONUÇLARININ SENTEZİ: META-ANALİZW
Asuman Güzelant, Ahmet Saltık