Cilt 13 / No: 5 - 6 / Mayıs - Haziran 2000

Kardiyoloji Özel Sayısı

Halkımızda kalp sağlığı ne durumda, nereye yöneliyor?
Altan Onat

Koroner ateroskleroz çocukluk çağında başlıyor
Eralp Tutar, E. Murat Tuzcu

Akut koroner sendromların teşhis ve tedavisi: Yüksek riskli hastaların tanımlanması
Ubeydullah Deligönül

Kalp yetersizliği: Tipleri ve fizyopatolojiye güncel yaklaşım
Zehra Buğra

Kalp yetersizliği tedavisinde güncel yaklaşımlar
Berrin Umman

Kapak hastalıklarına güncel yaklaşım
Ahmet Kaya Bilge, M. Taner Gören

İnfektif endokardit: Tanı, tedavi ve korunma
Halûk Eraksoy

Atriyal fibrilasyonlu hastalara güncel yaklaşım
Ayhan Olcay, Yılmaz Nişancı

Ventriküler taşiaritmilerin tedavisi: Güncel yaklaşım
Kâmil Adalet

Kalp dışı cerrahide perioperatif kardiyovasküler değerlendirme
Mustafa Özcan