Cilt 13 / No: 8 - 9 - 10 / Eylül - Aralık 2000

Genetik Özel Sayısı

Genetiğin dünü bugünü ve yarını
Asım Cenani

DNA ve RNA’nın yapı ve fonksiyonları
Turgut Ulutin

Gen ekspresyonunun regulasyon mekanizması
Gönül Kanigür Sultuybek, Hüsrev Hatemi

Gen klonlaması
Gönül Sultuybek

Polimeraz zincir reaksiyonu ve moleküler hibridizasyon
Nur Sayhan

DNA dizileme yöntemleri
Turgut Ulutin

İnsan genom projesi ve gen tedavisi
Turgut Ulutin

Sitogenetik
Seniha Hacıhanefioğlu 308

Monogenik kalıtım (Tek gen mutasyonları)
Seniha Hacıhanefioğlu

Klasik olmayan kalıtım şekilleri
Ayhan Deviren

Kanser sitogenetiği
Yelda Tarkan Argüden, Seniha Hacıhanefioğlu

Frajil bölgeler ve klinik önemleri
Gülgün S. Güven, Seniha Hacıhanefioğlu

Genetik hastalıkların biyokimyasal temeli
Müjgan Cengiz

Prenatal tanı
Ayhan Deviren

Genetik danışma
Adnan Yüksel