Cilt 14 / No: 1OCAK-ŞUBAT-MART 2001

Bronşiolitli Çocuklarda Serum A Vitamini Düzeyi
Agop ÇİTAK, Metin KARABÖCÜOĞLU, Raif ÜÇSEL, Tolunay BAYKAL, Nedret UZEL

Çocuklarda Nadir Rastlanılan Bir Olgu: Ksantogranülomatöz Pyelonefrit
Asım YÖRÜK, Varol ŞEHİRALTI, Suat ÇAKI

Erken Postoperatif Adezyonların Önlenmesinde GM-CSF’nin Etkileri
Fehmi ÇELEBİ, Fazlı ERDOĞAN, Ahmet A. BALIK, Metehan GÜMÜŞ, Durkaya ÖREN

Hemodiyaliz Hastalarında Keto Asit Kullanımının Lipid Profili Üzerine Etkisi
Itır YEĞENAĞA, Betül KALENDER, Altay ÇELEBİ, Gülay HERGENÇ, Selami AYDIN , Cihat ŞARKIŞ

Glikojen Depo Hastalığı Tip III-Tip IV: İki Olgu Sunumu
Nafiye URGANCI, Merih EVRÜKE, Canan OKUYUCU, Gülşen ÖZBAY

Preeklamptik Gebelerde Plazma Malondialdehit Düzeyleri ve
Eritrosit Süperoksit Dismutaz, Tam Kan Glutatyon Peroksidaz Aktiviteleri
Sembol TÜRKMEN, Manolya KILIÇ, Güvenç GÜVENEN, Hatice AYBAKAN,
Hülya Çerçi CEBECİ, Vesile KALASLIOĞLU, Yücel ŞENGÜN, Ekrem ÖZAKIN

Süt Çocukluğunda Beslenme Biçiminin Boğaz Florasına Etkisi
Serap ÇİFTÇİLİ, Serap Şimşet YAVUZ, Nihal KARATOPRAK

Küçükçekmece İlçesinde 1994-2000 Döneminde Aile Planlaması Hizmetleri
ve Yöntem Kullanımının Değerlendirilmesi
Mithat KIYAK, Seyhan TEMİZ, Seniha HACIOĞLU