Cilt 14 / No: 2 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2001

İÇİNDEKİLER

* Tranfüzyonun tarihçesi
* Donör
Donör seçimi
Donöre uygulanan testler, donör komplikasyonları, donör teşvik programları
* Antikor tarama ve tanımlama
* Kan grup antijenleri ve antikorları
* Kan komponentleri
Tanımı
Transfüzyon endikasyonları
* Transfüzyon pratiği
* Transfüzyonda aferez uygulamaları
* Transfüzyonla geçen endikasyonlar
Bakteri ve parazit enfeksiyonlar
Virus enfeksiyonları
Prionlar

* Transfüzyonun enfeksiyon dışı komplikasyonları
İmmünolojik olanlar
İmmünolojik olmayanlar
* Özel transfüzyon durumları
Masif transfüzyon
Konjenital hemolitik anemilerde ve talasemide transfüzyon
Konjenital koagülopatilerde transfüzyon
Kazanılmış koagülopatilerde transfüzyon
Cerrahide transfüzyon
Pediatride transfüzyon
Otolog transfüzyon
Antikor varlığında transfüzyon
* Yapay kan
* Hastane Transfüzyon Komiteleri