CİLT: 14 / No:3 EKİM- KASIM- ARALIK 2001

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

MEGALOBLASTİK ANEMİLERDE ORAL B12 VİTAMİNİ KULLANIMI / İ. Kuku, F. Ateş, E. Kaya, M. A. Erkurt, U. Demirel, A. Sevinç, İ. Aydoğdu / 1-2

HİPOTROİDİK KADIN HASTALARDA SERUM LEPTİN SEVİYESİ / E. Arıkan, B. Uğur, S. Gültekin, A. Tuğrul / 3-5

TOKSİK MULTİNODÜLER GUATRA BAĞLI HİPERTROİDİSİ OLAN HASTALARDA BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ / A. Yazar, C. Pala, T. Çolak, R. Gen, G. Polat, A. Kanık / 6-10

HEMODİYALİZ, PERİTON DİYALİZİ VE ANTİOKSİDAN TEDAVİNİN OKSİDAN VE ANTİOKSİDAN DURUM ÜZERİNE ETKİSİ / B. Kalender, H. Maral, M. S. Erdoğan, M. Özden, A. Yılmaz / 11-14

TİP I DİYABETLİ ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA ERKEN ATEROSKLEROZUN, KAROTİS ARTER DUVAR KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ / T. Yavuz, A. Akçay, R. E. Ömeroğlu, R. Bundak, M. Şükür / 15-20

İKİ YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLARDA AĞIR BAKTERİYEL ENFEKSİYONU DEĞERLENDİRMEDE GÖZLEM ÖLÇÜMLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ / S. Aka, S. Büyükçopur, M. Sümer, Ç. Nuhoğlu, N. Karatoprak, S. Yavrucu, A. Özgüner / 21-24

SERUM FOLİK ASİT SEVİYESİ İLE İSKEMİK İNME İLİŞKİSİ / D. Necioğlu, N. Yücel, G. Kenangil, Ç. Gülal, H. Forta / 25-27

TÜRKİYE'DEKİ HLA-DMA VE DMB POLİMORFİZMİ / F. A. Uyar, G. S. Direskeneli / 28-30

CORNELİA DE LANGE SENDROMU (CDLS) OLAN DOKUZ HASTANIN KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ / D. S. Karahan, G. Özer, N. Ö. Mungan, Y. Bilgin, D. Yızdızdaş / 31-36

ATEROSKLEROZDA BİR RİSK FAKTÖRÜ OLARAK LİPOPROTEİN (a) / A. Orçun, İ. Küçükercan, N. Çamursoy / 37-40

AKUT, KRONİK VE İNTERFERON ALFA TEDAVİSİ ALAN HEPATİT B'Lİ HASTALARDA ERİTROSİT SÜPEROKSİT DİSMUTAZ, KATALAZ VE GLUTATYON PEROKSİDAZ AKTİVİTELERİ / A. B. Karabulut, Y. Bayındır, Ç. Öztürk, K. Batcıoğlu, E. Sönmez, E. M. Gözükara / 41-45

OVER TÜMÖRLERİNDE RENKLİ DOPPLER SONOGRAFİ İLE MALİGN-BENİGN AYRIMI / N. Aka, S. Şirin, G. Kılıçoğlu, E. Yazıcıoğlu / 46-49

KLASİK MİGRENLİ HASTALARDA VÜCUT YAĞ YÜZDESİ VE YAĞ DAĞILIM DEĞİŞİKLİKLERİ / S. Çomoğlu, S. Yardımcı / 50-52

OLGU SUNUMLARI

MESANE BİOPSİSİ İLE TANI KONULAN ANGİOTROPİK BÜYÜK HÜCRELİ LENFOMA / H. Akı, N. Uygun, A. Siva, N. Tüzüner / 53-55

KONJENİTAL SİFİLİZ: SÜREGELEN NEONATAL BİR SORUN / D. D. Soysal, A. Çoban, Z. İnce, F. Okan, A. Çıtak, G. Can / 56-60

İNGUİNAL KİTLE VE MESANE TUTULUMU İLE ORTAYA ÇIKAN, TESTİSTE NÜKS EDEN MERKEL HÜCRELİ KARSİNOM / H. Akı, N. Molinas, N. Tüzüner / 61-64

DÖRT YAŞINDA AĞIR DEFORMİTELERİ OLAN JUVENİL ROMATOİD ARTRİT / S. Aka, M. Sümer, Ç. Nuhoğlu, S. Yavrucu, A. Özgüner / 65-67

SAĞ VENTRİKÜL TUTULUMU OLAN BİR HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM OLGUSU / N. T. Ertürk, A. Ertürk, Y. Karter, F. Ayan, Ş. Öngören, E. O. Öztürk / 68-70