CİLT: 17 / No: 1
2004KANSERDE DESTEK TEDAVİSİ VE PALYATİF BAKIM
ÖZEL SAYISI


İçindekiler

Terminal Dönemdeki Kanser Hastasına Yaklaşım: "Hospice" ve Palyatif Bakım / Mustafa Özgüroğlu / 1

Kanser Ağrısı / Işık Aydınlı / 3

Onkolojik Aciller / Gül Atalay Başaran, Mert Başaran / 16

Kanserli Hastalarda Gastrointestinal Sorunlara Yaklaşım / Şuayib Yalçın / 20

Kanser Hastalarında Beslenme / Gül Atalay Başaran / 24

Kanser Hastalarında Görülen Hematolojik Sorunlar / Hande Turna / 33

Solid Tümörlü Hasta İnfeksiyonlarına Klinik Yaklaşım / Ali Mert / 38

Kanser Hastalarında Akciğer Sorunları / Serdar Erturan / 48

Kanserli Hastada Görülen Metabolizma Bozuklukları ve Tedavisi / Zeynep Oşar / 57

Kanser Hastasına Nöro-Onkoloji Pratiği Açısından Yaklaşım / Gökhan Erkol / 62

Kanser Hastalarında Psikolojik Destek / Kemal Arıkan / 77