CİLT: 17 / No: 2
2004GERİATRİK HASTA VE SORUNLARI
ÖZEL SAYISI


İçindekiler

Yaşlı Hastanın Değerlendirilmesi / M. Akif Karan / 1

Yaşlılık ve Adli Tıbbi Sorunlar / M. Şevki Sözen, İmdat Elmas / 9

Yaşlıda Koruyucu Hekimlik / Deniz Suna Erdinçler / 16

Yaşlılarda İlaç Kullanım İlkeleri / Ahmet Turan Işık, Hüseyin Doruk, M. Refik Mas / 25

Yaşlılarda Laboratuvar Testleri / Nilgün Erten / 32

Yaşlı Hastalarda Kronik Ağrı: Prevalans, Değerlendirme, Tedavi Seçenekleri / N. Süleyman Özyalçın / 36

Geriatrik Rehabilitasyon ve Yaşlılarda Egzersiz / Nurten Eskiyurt, Ayşe Karan / 49

Demanslı Hastanın Tanı ve Tedavisinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Yeri / Turan Ertan, Yusuf Sivrioğlu, Gülcan Bugay / 54

Yaşlılık Döneminde Depresyon / Işıl Baral Kulaksızoğlu, Sibel Çakır / 62

Yaşlıda Hipertansiyon: Birinci Basamakta Yaklaşım / Meltem Halil, Servet Arıoğul / 70

Yaşlı Hastada Diyabete Yaklaşım / Teslime Atlı / 80

Yaşlıda Başlıca Enfeksiyon Hastalıkları / Tanju Beğer / 84

Yaşlıda Konjestif Kalp Yetersizliği Tedavisi / Mustafa Cankurtaran, Servet Arıoğul / 90

Yaşlılarda Gastrointestinal Hastalıklar / Ahmet Turan Işık, M. Refik Mas, Hüseyin Doruk, Sedat Yılmaz / 101

Yaşlıda Acil Cerrahi Sorunlara Yaklaşım / Cemalettin Ertekin, Hakan Güven / 110

Yaşlılıkta Görme ve Bozuklukları / Lale Közer Bilgin / 116

Yaşlıda Dermatolojik Sorunlar / Dilek Kocabalkan Selçuki / 123

Yaşlılarda Bası Yaraları: Önleme, Tedavi ve Bakım / Rukiye Pınar / 130

Yaşlıda İdrar Sondası Kullanımı ve Eşlik Eden Sorunlar / Zeynep Dilek Aydın / 138