CİLT: 17 / No: 3/4
2004İçindekiler

Lenfadenopati: Klinik-Patolojik Yaklaşım ve Değerlendirme / Hampar Akkaya / 3

Serbest/Total Prostat Spesifik Antijen (PSA) Oranının Tanısal Yeterlilik Bakımından Değerlendirilmesi / Saadet Kurçenli, Sacide Atalay, Didem Özkazanç, M. Murat Yekrek / 13

Siyatik ve Peroneal Nöropatilerde Etkenler / Dilek Necioğlu Örken, Münevver Çelik, Nevin Kuloğlu Pazarcı, Elif Kılıç, Hulki Forta / 19

Haseki Hastanesi Genç İskemik İnmeli Hasta Analizi / Sevda Şenol, Sibel Karşıdağ, Reyhan Yılmazer, Vildan Yayla, Feriha Özer / 25

Kistik Glandüler Hiperplazinin Lynestrenol ile Tedavisinin Histopatolojik Değerlendirilmesi / E. Zeynep Tuzcular Vural, Nurettin Aka, E. Yazıcıoğlu / 34

Cerrahpaşa Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde Kontraseptif Kullanımı / Pelin Öçal, İrem Cansever, Funda Salihoğlu, İsmail Çepni, Haluk Işıloğlu / 37

Tedavi Uygulanmamış Postmenopozal Kadınlarda Free Deoksipiridinolin Düzeyinin Araştırılması / İnci Küçükercan, Hatice Gözaydın, Gülcan Baloğlu, Asuman Orçun / 42

Kayseri İlinde Halk Ebeliği ile İlgili Geleneksel Uygulamalar / Vesile Şenol, Demet Ünalan, Fevziye Çetinkaya, Yusuf öztürk /47

Patolojik Tanının Esrarı: Azrail'in Bizden Atak Davrandığı Bir Olgu Anısına / Gülden Diniz, İsmet Ünlü, Mine Tunakan Öztop / 56

Olgu Sunumu: Chiari Malformasyonu Tip III / Nejat Işık, Müfit Kalelioğlu, Cengiz Çağlar, Alpay Şerefhan / 61