CİLT: 18 / No:2
2005HİPERTANSİYON
ÖZEL SAYISI


İçindekiler

Çözümü Zor Bir Toplumsal Sorun: Hipertansiyon / Zeki Öngen / 4

Hipertansiyonda Tanı Yöntemleri / Hüsniye Yüksel / 8

Hipertansif Aciller / Deniz Kumbasar / 15

Hipertansiyon Patofizyolojisi / Erhan Babalık / 25

Hipertansiyon Tedavisi / Barış İlerigelen / 33

İkincil Hipertansiyon / İbrahim Keleş, Mustafa Tarık Ağaç / 42