CİLT: 18 / No:3
2005Çocuk ve Erişkinde Aşılama
ÖZEL SAYISI


İçindekiler

Aşı Uygulamalarında Genel Prensipler ve Sık Rastlanan Sorunlar / Gülbin Gökçay, Rabia Konukoğlu / 4

Genişletilmiş Bağışıklama Programı / Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü / 12

Aşıların Yan Etkileri / Nurdan Evliyaoğlu / 20

Kaçırılmış Aşı Fırsatı / Emel Gür / 24

Hepatit B Enfeksiyonları: Epidemiyoloji ve Aşı / Selim Badur / 32

Pnömokok Aşıları / Betül Ulukol / 44

İnfluenza Aşısı ve Epidemiyolojisi / Ayper Somer / 51

Biyolojik Silah Olarak Çiçek ve Aşısı / Osman Şadi Yenen / 63

Aşının Geleceği ve Karşılaşılan Sorunlar / Ahmet Arvas / 89

Bağışıklamada Yenilik: DNA Aşıları / Adem Aydın / 96