CİLT: 19 / No:2
2006İçindekiler

Kroner Arter Hastalarda Homosistein ve D-Dimer İlişkisi / Fehime B. Aksungar, Müge Caner, Müslüm Şahin, Nuri Kurtoğlu / 6

Plazma BNP ve Homosistein Düzeyleri İlişkisi / Ahmet Sekban, Fehime B. Aksungar, Müslüm Şahin, Aynur Eren Topkaya, Mahmut Akyıldız / 12

Böbrek Transplantasyonu Öncesi İmmünsüpresif Ajanların Etkilerinin Hücre Kültürü Ortamında Değerlendirilmesi / Hayriye Ş. Çitfçi, Aydın Türkmen, Gülay Sönmez / 17

Flow Cytometri ile Panel Reaktif Antikorların Belirlenmesi / Tülay K. Ayna, A. Sarper Diler, Hayriye Şentürk, Mehmet Gürtekin, Mahmut Çarin / 22

Major Ortopedik Cerrahi Uygulanan Hastalarda Ek Beslenme Desteğinin Etkileri / E. Nursen Koltka, Melek Çelik, Fatih Öztekin, A. Esra Sağıroğlu, Dilek Ömür / 26

Mesane Tümörlerinin Tanısında Sanal Sistoskopinin Yeri / Özgür Sancaklı, Ahmet Erözenci, Süleyman Ataus, Doğan Selçuk / 31

Kır Genleri ve Hastalık Patogenezinde Rolü / A. Sarper Diler, Tülay K. Ayna, Hilmi Tozkır / 37

Pansitopeni İle Gelen Bir Leptospiroz Olgusu / Erkan Dervişoğlu, Halil Yanardağ, Erdal Polat, Tuncer Karayel / 45