CİLT: 20 / SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM ÖZEL SAYISI

İÇİNDEKİLER

İLKSÖZ

EDİTÖRLERDEN

İLK EDİTÖR

İKİNCİ EDİTÖRDEN

ÜÇÜNCÜ EDİTÖRDEN

ÖZEL SAYI EDİTÖRLERİNDEN

SÜREKLİ TIP EĞİTİM (STE)/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM (SMG) TARİHÇE VE KAVRAMLAR
S.Semra ANAK / 09

SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM VE YENİDEN BELGELENDİRME SÜRECİ
Raşit TÜKEL, Ali ÖZYURT / 15

KANITA DAYALI TIP VE SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM
Ahmet TOPUZOĞLU / 22

ABD'DE SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM STANDARTLARI VE UYGULAMALARI
Pınar TOPSEVER / 27

AVRUPA'DA STE/SMG ETKİNLİKLERİNDE STANDARTLAR
Ali ÖZYURT, Pemra ÜNALAN / 30

TÜRKİYE'DE SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/ SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM: NEREDEN, NEREYE?
İskender SAYEK / 36

SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM TÜRKİYE İÇİN FIRSATLAR, ENGELLER ve FİNANSMAN
Pemra ÜNALAN, Sibel KALAÇA / 36

HEKİMLERİN BAKIŞ AÇISIYLA STE/SMG KAVRAMI
Ahmet TOPUZOĞLU / 41

SONSÖZ / 47