CİLT: 20 / No:1 ŞUBAT 2007İçindekiler

Editörden

İlk Söz / Behçet Aysan

Tüberküloz Patogenezi ve Doğal Seyir / Dr. Tülin Sevim / 5

Tüberküloz Laboratuvar Tanısı / Dr. İsmail Ceyhan / 9

Erişkin Tüberkülozda Tanı ve Tedavi İlkeleri / Dr. Kemal Tahaoğlu / 14

Tüberküloz Plörezi ve Tüberküloz Lenfadenit / Dr. Serir Aktoğu Özkan / 19

Merkezi Sinir Sistemi Tüberkülozu / Dr. Aylin Öngel / 23

Genital Tüberküloz / Dr. Begüm Yıldızhan, Dr. Meltem Uygur / 26

Kas ve İskelet Sistemi Tüberkülozu / Dr. Cihangir Yurtoğlu / 28

Deri Tüberkülozları / Dr. Tülin Mansur / 34

Çocuk Tüberkülozunun Tanı ve Tedavi İlkeleri / Dr. Elif Dağlı / 39

Çok İlaca Dirençli Tüberküloz / Dr. Tülay Törün / 43

HIV ve Tüberküloz / Dr. Muzaffer Fincancı / 51

Özel Durumlarda Tüberküloz Tedavisi / Dr. Nilüfer A. Kapaklı / 54

Dünyada ve Türkiye'de Tüberküloz, DOTS/DOTS Plus / Dr. Haluk C. Çalışır / 57

BCG ve Yeni Geliştirilen Aşılar / / Dr. Uğur Özçelik / 62

Mikrobakteriyoloji Laboratuar Standartları / Dr. Birgül Mete, Dr. Recep Öztürk / 67

Sağlık Çalışanları ve Tüberküloz / Dr. Özlen Tümer / 76

Sağlıkta Dönüşüm ve Tüberküloz Kontrolü Dr. Zeki Kılıçaslan / 82

Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Sosyal Açıdan Damgalayıcı Bir Hastalık: Tüberküloz / Dr. Dilek Aslan / 86

Son Söz / Bertolt Brecht