CİLT: 20 / No:2 NİSAN 2007İçindekiler

İlk Söz / Susan Sontag

Çocukluk Çağı Kanserlerinin Epidemiyolojisi / Prof. Dr. Tezer Kutluk / 05

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemisi / Doç. Dr. Tiraje Celkan / 14

Akut myeloblastik lösemi / Doç.Dr. Ayşegül Ünüvar / 26

Sık Karşılaşılan Santral Sinir Sistemi Tümörleri: Düşük Dereceli Astrositom, Medulloblastoma, Ependimoma ve Tedavi Standartları / Doç.Dr Su Gülsün Berrak / 34

Hodgkin’s Dışı Lenfomalar / Prof.Dr. Münevver Büyükpamukcu / 44

Çocukluk Çağı Hodgkin Lenfoması / Prof. Dr. Sevgi Gözdaşoğlu / 50

Nöroblastom / Doç.Dr. Serap Aksoylar / 62

Çocukluk Çağı Böbrek Tümörleri / Prof.Dr. Canan Akyüz / 74

Rabdomiyosarkom / Prof.Dr Rejin Kebudi • Doç.Dr.Fulya Yaman Ağaoğlu / 83

Çocukluk Çağı Rabdomiyosarkoma-Dışı Yumuşak Doku Sarkomaları / Prof.Dr Rejin Kebudi • Doç.Dr.Fulya Yaman Ağaoğlu / 95

Ewıng Sarkoma Tümör Ailesi / Prof.Dr. Cengiz Canpolat / 109

Osteosarkom / Doç. Dr. Mehmet Kantar / 120

Retinoblastoma / Prof. Dr. Nurdan Taçyıldız / 125

Çocukluk Çağı Germ Hücreli Tümörleri / Doç Dr. Nilgün Yarış / 132

Çocukluk Çağı Primer Malign Karaciğer Tümörleri / Doç.Dr. Funda Çorapçıoğlu / 138

Langerhans Hücreli Histiositoz / Uz. Dr Begül Yağcı • Prof Dr Ali Varan / 146

Çocukluk Çağı Nadir Tümörleri / Doç. Dr. Ayhan DAĞDEMİR / 153

Çocukluk Çağında Hemanjiyomlar / Doç.Dr. Bilgehan Yalçın / 161

Çocuklarda Kök Hücre Nakli / Prof.Dr.Sema Anak • Uz.Dr.Ebru Tuğrul Sarıbeyoğlu / 164

Çocukluk Çağı Kanserlerinde Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp / Doç.Dr.Alp Özkan / 178

Pediatrik Kanser Hastalarında Ateşli Nötropeni / Doç. Dr. Tiraje Celkan / 182

Kanserli Çocuklarda Mukozit / Doç. Dr. Tiraje Celkan / 195

Kanserli Çocuklarda Ağrı / Doç.Dr.Alp Özkan / 199

Çocukluk Çağı Kanserlerinde Kemoterapi / Uz. Dr. Bahar Beker / 202

Çocukluk Çağının Hemato-Onkolojik Hastalıklarında Rituksimab Kullanımı / Doç. Dr. Ayşegül Ünüvar / 211

Pediatrik Onkolojide Tedaviye Bağlı (endokrin) Geç Yan Etkiler / Uz. Dr. Serap Karaman / 218

Onkolojik Tanıda Güncel Yaklaşım: Apoptotik Markerlerin Potensiyel Rolü / Uz.Dr. Mine Kucur / 228

Son Söz / Hasan Hüseyin