CİLT: 20 / No:4 KASIM 2007
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ÖZEL SAYISI

İÇİNDEKİLER /2

EDİTÖRDEN /3

İLK ÖNSÖZ /4


KLİNİKLERDE DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON UYGULAMASI
Mustafa SAMASTI / 5

İNFEKSİYON HASTALIKLARINDA LABORATUVAR TANI
Recep ÖZTÜRK / 19

BAKTERİYOLOJİDE HIZLI TANI – HIZLI TESTLER
Nevriye GÖNÜLLÜ / 37

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA MOLEKÜLER TEKNİKLERİN ROLÜ
Salih TÜRKOĞLU / 42

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA KLİNİK ve LABORATUVAR İLETİŞİMİNİN ÖNEMİ
Gökhan AYGÜN / 48

AKILCI ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNDE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARININ ÖNEMİ
Arif KAYGUSUZ / 53

SEROLOJİK TANI
Celali KURT / 68

VİRAL HEPATİTLERE YAKLAŞIM
Fehmi TABAK / 76

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ VE KORUNMA YOLLARIÖnder ERGÖNÜL / 86

YENİ VE YENİDEN ÖNEM KAZANAN ETKENLER
• GÜNÜMÜZDE ÜLKEMİZDE ÖNEMİNİ KORUYAN ZOONOZLAR


BRUSELLOZ
Mesut YILMAZ / 99

LEPTOSPIROZ
Nefle SALTOĞLU / 104

TULAREMİ
Bilgül METE / 107

BENEKLİ ATEŞİ GRUBU RİKETSİYOZLARI
Figen KULOĞLU / 112

KUŞ GRİBİ
Ahmet Faik ÖNER / 121

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ; ETKENİ, VEKTÖRLERİ VE TÜRKİYE’DEKİ DURUM
Ayşen GARGILI, Kenan MİDİLLİ / 128

YENİ VE YENİDEN ÖNEM KAZANAN BAKTERİLER
Aygül DOĞAN ÇELİK / 134

YENİ VE YENİDEN ÖNEM KAZANAN VİRUSLAR
Zerrin YULUĞKURAL / 140

MANTAR İNFEKSİYONLAR
Behice KURTARAN / 143

REFİK SAYDAM HIFZISIHHA ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
Mustafa ERTEK / 152

MİKROBİYOLOJİ ATLASI
Gökhan AYGÜN / 156

KOLERA GÜNLERİNDE "BİLİM"
Gökhan AYGÜN / 164

SONSÖZ