CİLT: 21 / No:2 2008
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ÖZEL SAYISI
 
KÜNYE

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

SUNUŞ
Öner SÜZER /03

Farmakolojiye Giriş, İlaçların Şekilleri ve Uygulama Yolları
Öner SÜZER / 11

Farmakokinetik: İlaçların Emilimi, Dağılımı, Metabolizması ve Atılımı
Öner SÜZER / 17

Farmakodinamik: İlaçların Etki Mekanizmaları, Toksik Etkileri, Doz Yanıt İlişkisi
Öner SÜZER / 33

İlaçların Nefrotoksik Etkileri ve Böbrek Hastalıklarında İlaç Kullanımı
Öner SÜZER / 42

Karaciğer Hastalıklarında İlaç Kullanımı ve İlaçların Hepatotoksik Etkileri
Öner SÜZER / 46

İlaç Grupları ve İlaçlar İçin İlaç Etkileşimi Örnekleri
Öner SÜZER, Rahime NEŞETOĞLU, Gültaç Baruksal, Burçak Deniz DEDEOĞLU / 49

Ord. Prof. Dr. Akil Muhtar Özden'in Hayatı ve Türk Tıbbına Katkıları (1877-1949)
İbrahim Başağaoğlu / 84

SONSÖZ

İndeks69
free web counter