CİLT: 21 / No:3 2008
ÜROLOJİ ÖZEL SAYISI
 
İÇİNDEKİLER

İLKSÖZ

SUNUŞ
Bülent Çetinel,Bülent Önal /03

Tıbbın Sanat Olan Yönü
Ahmet ERÖZENCİ / 5

Çocuk Ürolojisi Sünnet ve Çocukluk Çağında Sık Görülen Genital Anomaliler
İlker AKYOL, Abdullah ÇIRAKOĞLU/ 8

Çoçuklarda Üriner Sistem Enfeksiyonu: Medikal Tedavi
Orhan ZİYLAN / 16

Hipospadias
Reşit TOKUÇ / 20

Çocuklarda Üroteropelvik Bileşke Obstrüksiyonları
Ferruh ŞİMŞEK, İlker TINAY / 24

Vezikoüreteral Reflü
Haluk ANDER / 28

Pediatrik Alt Üriner Sistem Fonksiyon Bozukluklarında Kullanılan Farmakolojik Tedavi Yöntemleri
Orhan ZiYLAN / 34

Nokturnal Enurezis
ihsan KARAMAN / 38

Çocuklarda Taş Hastalığı ve Tedavisi
Bülent ÖNAL / 44


Kadın Ürolojisi ve Nöro-Üroloji idrar Kaçırma (Üriner İnkontinas): Tanımlama, Sınıflandırma, Değerlendirme ve Tipleri
Bülent ÇETİNEL / 52

Aşırı Aktif Mesane
Tufan TARCAN / 59

Nörojenik İşeme Bozuklukları
Taner KOÇAK / 65

Pelvik Organ Prolapsusu (POP) ve Laparoskopik Sakrokolpopeksi’nin POP Tedavisindeki Yeri
Oktay DEMİRKESEN / 71

Taş Hastalığı ve Endo-Üroloji Taş Hastalığında Risk Faktörleri
Kemal SARICA/ 76

Üriner Sistem Taş Hastalığı ve Genetik
Ahmet TEFEKLİ, Ahmet Yase MÜSLÜMANOĞLU / 80

Üriner Sistem Taş Hastalığında Klinik Belirtiler
Erbil ERGENEKON, Serdar ARISAN / 86

Renal Kolik ve Taş Düşürücü Tedavide
Zübeyr TALAT, Çetin DEMİRDAĞ / 88

Üriner Sistem Taş Hastalıklarında Metebolik Değerlendirme
Tarık ESEN, Tzevat TEFİK / 91

Taş Hastalığında Perkütan Nefrolitotomi
Veli YALÇIN, Mehmet ÇETİNKAYA / 95

Ürolojik Laparoskopi
Ali Rıza KURAL / 101

Üro-Onkoloji Benign Prostat Hiperplazisi
Oktay DEMİRKESEN / 109

Prostat Spesifik Antijen
Tarık ESEN, Tzevat TEFİK / 113

Lokalize Prostat Kanserinde Aktif İzlem Politikasının Yarar ve Zararları
Cengiz MİROĞLU, Meshur Selçuk SILAY / 120

Mesane Kanseri Tanı ve Tedavisi
Süleyman ATAUS / 130

Renal Hücreli Kanser ve Klinik Özellikleri
Can ÖBEK, Burak ARGUN / 136

Testis Tümörleri
Erginç ÜNLÜER, Erkan ERKAN / 142

Androloji Erkek İnfertilitesinin Cerrahi Tedavisindeki Yenilikler
Ateş KADIOĞLU, Murat TEZER, Kenan KORKMAZ / 152

Erektil Disfonksiyon Epidemiyoloji, Fizyopatoloji ve Tanı
Emre AKKUŞ / 161

Yaşlı Erkekte Geç Başlıyan Hipogonadizm
Armağan ÖNER / 171

Genel Üroloji Ürolojik Cerrahide Profilaksi: Farklı Bakış
Adem FAZLIOĞLU, Zafer TANDOĞDU, Mete ÇEK / 176

Alt Üriner Sistem Sistem Travmaları ve Üretnal Darlıklar
Mustafa KADIHASANOĞLU, Cengiz MİROĞLU / 182

Böbrek ve Üreter Travmaları
Erbil ERGENEKON, Serdar ARISAN / 191

Renal Transplantasyon Öncesinde Alıcı ve Verici Adaylarının Hazırlanması
İsmet NANE / 201

SONSÖZ
Woyzeck ve Doktor -Georg BÜCHNER