CİLT: 21 / No:4 2008
ACİL TIP ÖZEL SAYISI
 
İÇİNDEKİLER

İLKSÖZ

SUNUŞ
Arzu DENİZBAŞI / 03

Hızlı ve Seri Entübasyon
Serkan Emre EROĞLU / 5

Acil Serviste Girişimsel Sedasyon
ve Analjezi

Özgür KARCIOĞLU/ 10

Ateşli Hastaya Yaklaşım
Didem AY / 22

Dispneli Hastaya Yaklaşım
Özlem GÜNEYSEL / 32

Karın Ağrılı Hastaya Yaklaşım
Hakan TOPAÇOĞLU / 40

Başağrılı Hastaya Yaklaşım
Mehtap BULUT / 49

Gastrointestinal Kanamalı Hastaya
Yaklaşım

Özge ONUR / 57

Üriner Acillere Yaklaşım
Murat PEKDEMİR / 63

TRAVMA HASTALARINA ACiL YAKLAŞIM


Çoklu Yaralanmalı Hastaya Acil Servis Yaklaşımı
Levent AVŞAROĞULLARI / 70

Toraks Travmasına Yaklaşım
Ahmet DEMiRCAN / 77

Batın Travmasına Yaklaşım
Abdullah İBRAHİM / 83

Ekstremite Travmalarına Yaklaşım
Sezgin SARIKAYA / 90

Acil Serviste Yumuşak Doku Yaralanmaları Yönetimi
Doğaç Niyazi ÖZÜÇELİK / 101

Yumuşak Doku Hasarına Yaklaşım
Doğaç Niyazi ÖZÜÇELİK / 105

ÖZELLİKLİ KLİNİK TABLOLARDA OLAN ACİL
DURUMLAR


Kanama- Pıhtılaşma Bozuklukları
Arzu DENİZBAŞI / 112

Pnömoni Hastalıklarının Acil Servis Tedavisi
Arzu DENİZBAŞI / 120

Biliyer Sistem Hastalıkları
Behçet AL, Cuma YILDIRIM/ 130

Acil Serviste Elektrolit Tedavisi
Arzu DENİZBAŞI / 137

Acil Tıpta Etik İlkelerin Temelleri ve Kullanımı
Arzu DENİZBAŞI / 142

SONSÖZ