CİLT: 22 / NO:3 2009
KLİNİK FİZYOPATOLOJİ
 
İçindekiller

Editörden

İlksöz

Spor Fizyolojisi ve Klinik Açılımları
Özgür Kasımay ÇAKIR / 1


İskemi Reperfüzyon Hasarı
Göksel ŞENER, Berrak Ç. YEĞEN
/ 5


Beyin Araştırmaları Tarihinde Bir Gezinti:Elektronörofizyoloji
Ümmühan İŞOĞLU ALKAÇ / 14


Apoptoz Varlığı ya da Yokluğu Bir HastalıkNedeni
Zeynep SOLAKOĞLU / 20


Doğal İmmun Sistem: Erken İnflamatuvar YanıtınKontrolü
F. Aytül UYAR / 26


İmmun Kökenli Nöropatiler
Yeşim GÜLŞEN PARMAN, A. Emre ÖGE / 31


Alzheimer Hastalığının Fizyopatolojisi
Gülistan Bahat ÖZTÜRK, M. Akif KARAN / 36


Temel Kanser Fizyopatolojisi
Mehmet ALİUSTAOĞLU / 46


Kanser Genetiği
Kıvanç ÇEFLE / 50


Fibromiyalji Sendromu
Arif DÖNMEZ, Nergis ERDOĞAN / 60


Anemi Fizyopatolojisi
Mustafa N. YENEREL / 65


Sepsis Patogenezi
Rıdvan KARAALİ, Fehmi TABAK / 71


Gastrointestinal Fizyopatoloji
Filiz AKYÜZ, Kadir DEMİR / 77

Çocukluk Çağı Glomerülonefritleri
Ayşe PALANDÜZ / 81


Sonsöz

Yazarlara Bilgi
Free Hit Counter