CİLT: 22 / NO:4 2009
PSİKİYATRİ
 
İçindekiller

Editörden

İlksöz

Panik Hastasına Yaklaşım:
Klinik Görünüm, Ayırıcı Tanı ve Tedavi İlkeleri Raşit TÜKEL/ 1


Travmatik Yaraların Açığa Çıkmasında ve Onarılmasında Görüşme Ortamı Şahika YÜKSEL/11

Psikoz Manik-Depresiften İki Uçlu Bozukluğa: Tanım ve Yaklaşımda Neler Değişti? Olcay YAZICI, Timuçin ORAL /18

Psikozun Öncü Belirtileri: Şizofreniyi Önlemek Mümkün Olabilir mi?
Alp ÜÇOK/ 22


Disosiyatif Kimlik Bozukluğu: Çocukluk ÇağıRuhsal Travmaları İle İlişkili Bir Psikopatoloji
Vedat ŞAR/ 26


Bedenselleştiren Hastaya Yaklaşım
Mine ÖZMEN / 34


Estetik Bir Kaygıdan Hastalığa Uzanan Yol:Yeme Bozuklukları
Başak YÜCEL /39


Kişilik Bozuklukları
Doğan ŞAHİN /45


Deliryumun Nedenleri ve Tedavisi
Mine ÖZKAN, Sedat ÖZKAN/ 56


Genel Tıpta Depresyon
Sibel ÇAKIR /61


Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar
Işın BARAL KULAKSIZOĞLU /65


Fiziksel Hastalıklar ve Cinsel İşlev Bozukluğu Doğan ŞAHİN, Erhan ERTEKİN / 75

Kadınlara Özgü Ruhsal Hastalıklar
Fisun AKDENİZ,
Ebru ALDEMİR/80


Sağlık Çalışanlarında Bağımlılıkla İlgili Sorunlar ve Çözüm Yolları
İlhan YARGIÇ / 84


Sonsöz

Free Hit Counter