CİLT: 22 / 2009
ADLİ TIP ÖZEL SAYISI
 
İçindekiller

Editörden

İlksöz

Adli Tıbbın Tarihsel Gelişimi, Türkiye’dekiYapılanması ve Sorunları
Sermet KOÇ, Ümit BİÇER
/ 01

Hekim Sorumluluğu ve Tıbbi Malpraktis
Harun TUĞCU, Coşkun YORULMAZ, Sermet KOÇ / 06

Ölüm Kavramı ve Ölü Muayenesi
Sermet KOÇ, Muhammet CAN / 11

Asfiksi Türleri ve Asfiksi Olgularında Ölü Muayenesi
Şerafettin DEMİRCİ, Kamil Hakan DOĞAN / 23

Yaralar
Oğuzhan Ekizoğlu, Nadir Arıcan / 33

Ateşli Silah Yaralanmaları
Fatma Yücel BEYAZTAŞ, Muhammet CAN, Celal BÜTÜN / 44

Adli Raporların Hazırlanmasında Temel Kurallar, Kavramlar; Hukuki ve Tıbbi Açıdan Hekim Sorumluluğu
Yasemin BALCI, Mesut ERYÜRÜ/48

Ani Kardiyak Ölümler
Mete Korkut GÜLMEN, Demet MERAL / 56

Perinatal ve Neonatal Dönem Bebek Ölümleri
Işıl PAKİŞ, Sermet KOÇ / 60

Güncel Durumu ile Hukuki ve Tıbbi Açıdan Otopsi Süreci
Gökhan ERSOY, Sadık TOPRAK /64

Kitlesel Felaketlerde Hekim Sorumluluğu ve Bilirkişilik
Bülent ŞAM / 76

Adli Tıp Boyutu İle Zehirlenmeler
Ahmet YILMAZ / 81

Acil Olgularda Hekim Sorumluluğu
Harun TUĞCU / 85

Çocuk İstismarı Olgularında Hekim Sorumluluğu
Muhammet CAN, Lale TIRTIL, Halis DOKGÖZ / 89

Kadına Yönelik Şiddet
Serpil SALAÇİN, Akça TOPRAK ERGÖNEN, Zehra DEMİROĞLU UYANIKER / 95

Cinsel Saldırılarda Hekim Sorumluluğu, Tıbbi ve Hukuki Yaklaşım ŞevkiSÖZEN, Ercüment AKSOY/110

Adli Olgulardan Biyolojik Örnek Alınması ve Moleküler Genetik İncelemelerde Yasal Boyut
İmdat ELMAS, Gökhan ERSOY / 111

Adli Hekimlikte Yaş Tayini
Aysun BARANSEL ISIR / 114

Maluliyet (Meslekte Çalışma Gücü Kayıplarının)Hesaplanması
Şevki SÖZEN, Haluk İNCE, Fatih DİKİCİ, Demirhan DIRAÇOĞLU, Nurhan İNCE / 122

Adli Psikiyatri
Ümit BİÇER, Lale TIRTIL, Ömer KURTAŞ, Tamer AKER / 126

Alkol, Uyuşturucu, Uyarıcı ve Benzeri MaddeEntoksikasyonların Adli Tıbbi Özellikleri
Nurşen TURAN, Lale TIRTIL, Sermet KOÇ / 133

Açlık ve Açlık Grevlerinin Klinik, Etik ve Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi Gürcan ALTUN, Betül UĞUR ALTUN / 141
İnsan Hakları İhlalleri
Şebnem KORUR FİNCANCI / 147

Sonsöz

Yazarlara Bilgi