İSTANBUL TABİP ODASI'nın Süreli Bilimsel Yayınıdır.
Üç ayda bir çıkar.

Sahibi
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Adına

Prof. Dr. Taner Gören

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Prof.Dr. Halit TOGAY

Editör
Prof.Dr. Tunçalp Demir
(Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları)

Yayın Kurulu
Prof.Dr.Nahit Çakar
(İstanbul Tıp Fakültesi,Anesteziyoloji ve Reanimasyon)
Prof.Dr.Ali Serdar Fak
( Marmara Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları )
Prof.Dr. Özgür KASAPÇOPUR
(Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Prof.Dr. Süleyman ÖZYALÇIN
(İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon)
Dr. Ali ÖZYURT
(Dr. Siyami Ersek Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon)
Prof.Dr.Raşit Tükel
(İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri)