Yazışma Adresi:
İstanbul Tabip Odası
Türkocağı Cad. No.17 34440 Cağaloğlu-İstanbul
Tel: (0212) 514 02 92, Faks: (0212) 513 37 36
E-mail: istabip@istabip.org.tr
Ederi: 5 YTL.
Bu dergi, ülkede Tıp biliminin yayılması amacını
güttüğünden KDV'den bağışıktır.
ISSN 1300-0675
Abone Bedeli: Yıllık, 60 YTL

***
Dileyen üyelerimize; ilgi duydukları araştırmaların tam metinleri, fotokopi veya e-posta ile iletilecektir.